Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ2

REDEVOERING

zo moet zulks gefchieden op ene der twe volgende wij? zen; want ene derde weten wij niet uit te denken. Laten wij ons voordellen een Kind, dat. tot Jaren van onderfcheid was gekomen , toen het juist twaalf jaren oud werdt. Was het dan (aa) zoo met zijne betrekking gelegen, dat ze voor,of bij zijne geboorte,in volle kragt zijnde, ook alzo even vermogende, en werkende is gebleken, tot dat ogenblik of tijdflip, toen het Kind;'u/rf twaalf jaren bereikte; cn toen eensklaps, geheel ophield? Zulk ene onderftelling doet zig in den eerften opilag, wat lomp op; maar als men ze mogt verkiezen, behoorde men dan niet, ten behoeve van Ouders, wier Kinderen in twijfelagtigen ouderdom fterven, enige nadere bepalingen , of kenmerken der Jaren van onderfcheid, aan te wijzen,op dat dezen,zig niet te vergeefs en bedroeven ?

§. 60. Qf maakt gij liever (bb) deze onderflelling, dat namelijk die betrekking voor, of bij de geboorte, in voüe kragt zijnde, nog haar vermogen behield, zo lang de kundigheden van dat Kind, beneden waren, of vervolgens gelijk ftonden , met de kundigheden van het Vee; maar dat die betrekking, of haar vermogen, traps-

wij-

Doop, tot de betrekking op bet gelove der Ouders, toevoegt. Van deze genade leert men ook, dat men ze kan verliezen. Dit gevoelen wordt in het Formulier des Kinderdoop*, bij de Franfche Gemeenten» , aldus voorgeltelt. Jinfi, dans le Ba. tême, nous regevons une doublé grace de notre Dieu; pourvu que nous n anèantifions pas la vertu de ce Sacrament, per no. ire ingratitude. Dat is. — Zo dat wij in den Doop, ene dubbele genade, van onzen God ontfangen; mits dat wij het ■vermogen van dat Sacrament, niet en vernietigen door onze ondankbaarheid.

Sluiten