is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 NEDERLANDSCHE REIZEN.

kamers plaatst men de Speceryen, het water voor op den Overloop , en de Ieevensmiddelen in eene afgefchutte Kamer.

In Sprokkelmaand des naastvolgenden jaars kreegen ze de Kust van Afrika in het oog, en kwamen, op den twaalfden dier maand , binnen de ruime Tafelbaai, aan de Kaap de Goede Hoop, voor anker. Niet lang was hun verblyf aan deezen befaamden Uithoek. Reeds in 't begin van Hoooimaand kwamen ze in Texel behouden binnen , naa eene afweezigheid van bykans twee jaaren , in welken tyd zy twaalfduizend Mylen wegs afgeleid, en vyfmaalen den Evenaar gefneeden hadden; hunnen Ouderen, Vrouwen en Kinderen , in de plaats van de ingebeelde fchatten, thuis brengende ledige beurzen en afgematte lichaamen. Van ruim zeshonderd man keerden ilegts drieënvyfiig in riet Vaderland terug.

N E-