Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 6

Daar het ons dan nu voor de derde reize vergund wordt, een aanvang te maaken ven onze nuttige [! ituurkundige Oeffeningen, zal ik het wederom van mijnen plicht reekenen, om in alle Hukken, voor al ook de moeilijkfte, met alle mogelijke duidelijkheid en klaarheid voor te gaan. Ik voede intusfchen hetvleijend vertrouwen, dat de Dames, welke mij in het behandelen der droogde ftcffen, Derzelver tegenwoordigheid of ftille aandacht niet geweigerd hebben, ook nu vervolgens deze Samenkomften, zoo verre het doenlijk is, beftendig zullen bijwoonen, en mij, met Derzelver aanmoedigende oplettendheid, ftandvastig vereeren.

Ik neeme de vrijheid mij op nieuw daartoe aantebeveelen, en bidde God, dat Hij ook wederom in dit Saifoen wille met Ons zijn , Ons allen gezondheid en krachten fchenken, Zijnen Zegen over Ons en dit werkgebieden, op dat het allefins en tot genoegen, en tot wezendlijk nut verftrekke, en Hij in alle opzichten de Eer en Heerlijk' heid daarvan moge ontvangen! Het zij zoo! *

Sluiten