is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets ter bestuuring van mijnen medebroeder.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt, om te befiuiten, wanneer gij genade, maar niet wanneer gij ftraf moet uitdeden.

Men vind in zijn hart nog altijd eenige verfchooning, wanneer wij ftraf baare gered hebben, maar niets dat ons troost, wanneer wij bewust zijn, de veroordeeling van fchuldeloozen mede te hebben bevorderd. Overleg en voorzichtigheid verzekeren ons tegen het laatfte; waardoor anders dikwijls fchrikkelijke gevolgen voor de Maatfchappij zouden kunnen ontftaan.

In den omgang met dé Menfchen moet men veele der zwakheden aan hunne noodwendig onvolmaakte Natuur toefchrijven. Een bedaard, redelijk Mensch verdraagt, wat hem mishaagt,- vordert niet dat alle Dwergen Reuzen, dat alle Menfchen even openhartig, edel-, belangeloos en trouw zullen zijn. Zijn voornaamfte poogen is dit: zelfs geen toegevendheid van zijne Meedemenfchen noodig te hebben. De wijze zouden ophouden wijs te zijn, indien hij zich door het geluk der boozen benadeeld hield; hij ziet het veeleer, even als hunne ondeugd, voor een gevolg der noodwendige ongeregeldheid aan, die alleen ieder bijzonder Perfoon, met betrekking op zich zeiven, kan verhoeden. Het moet iemand zekerlijk hard voorkonien, bij

het