Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAISE en BABET,

B L T S P E L.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE T O O N E E L.

Het Tooneel verbeeld een Landfc'iap. Aan de eene zydè is het huis van Jacques, aan de andere een bosc'tje, waarin een tafel en eenige /loeien. Hier zit Babet en maakt bloembouquctten die zy in een mand doet. Naast de deur van Jacques is een bank. De dageraad breekt aan. .

BABET, alleen.

Diet li2cft gezegd heeft gantsch niet mis, D.it liefde een goede wekïter is. En 't is nog erger, als by 't minnen Zoo'n beetje jalóezy ons warrelt door de zinnen. Men fhapt niet meer... men is vol onrust... 'k weet niet... ach! Wat kwelling!... 't ts nognqauwlyks dag, En 'k heb reeds tyd gehad om onzen tuin te ontblooten Van bloemen, en zo wel tè ontblooten, dat'er geen Onuoozle tulp zelfs over is gefchoten;

A' Eu

Sluiten