Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 BLAISE en BABET,

alix.

IIoc!... Wat?.. Loklonkjes ?.. .Wel, wie heeft zen leven?.. Wat beeld Mynheer Delorme zich wel in? Loklonkjes aan zyn' Zoon te fchenken?... Men meent aan jou noch aan je Zoon niet meer te denken

Noch aan zyn zotte en losfe min. Je bent een oude gek en moet nog fpreeken lceren: Ik ben het die het zeg: ik zeg't en wil't wel zweeren.... Kom, Deugniet! voort! En word ik jou hier weêr gewaar,

'k Verzeker jou, dan fpreeken wy malkaér. Loklonkjes!.. .'k Ben zo kwaad... Eu jy, gaa voort naar binnen.

Je hebt hier niet van doen, Mejuffer... gaa je?... wel?...

Babet gaat weenende binnen. blaise.

Och, Vader!

delorme.

Gaa maar heen... Ei, wees bedaard van zinnen, Buurvrouwtje! 'tkon ligt kwaad aan dat gezond geitel.

Z E-

Sluiten