is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Hongarijen. Met een kort bericht der stad Weenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4t34 BURGERLIJKE

het volk , dat de fchattingen en lasten draagt; zelfs niet onder den naam van eene vrijwillige gift, of onder eenen anderen tijtel, dan alleenlijk op den rijksdag ; doch het onderhouden der ftaande krijgsmagt zal altijd vastgefteld blijven van den eenen rijksdag tot den anderen ; en het agtfte artijkel des jaars 1715, en •het tweeè'ntwintigfte van 1741, dit onderwerp betreffende, worden bij dezen bevestigd.

In het twintigfle heeft de koning de goedheid, te belooven dat de prijs van het zout, (dit is een koninglijk eigendom) niet verhoogd zal worden buiten den rijksdag, ten ware in gelegenheden van dringende noodzaak.

In het eenéntwintigfte zegt de koning, dat hij zorg zal draagen , dat het negenennegentigHe artijkel , het openbaare fonds betreffende, weder in werking gebragt worde.

Het tweeëntwintigfte bepaalt: dat de posterij zal gebragt worden onder de beftuuring van den raad des fledehouderfchaps enz. en dat de beftuuring der bergwerken zal verbeterd worden.

Ingevolge het drieè'ntwintigfte moet de koning toezien, dat de kerken, en andere foort-

ge-