is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Hongarijen. Met een kort bericht der stad Weenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEERING. lig

gelijke ftichtingen, niet van derzelver rechten beroofd worden.

Het vierëntwintigfte bevestigt de rechten en eerbetooningen van den Palat'tjn, den Primaat, Ban en Tavermcns.

Het vijfëntwintigfte bevestigt de rechten en voorrechten van de koninglijke vrijfteden, de mijnfteden, de landftreeken der Jazygers en Cumaniaanen, en de zes fteden der Heidukken.

Het- zesëntwintigfte gaat over zaaken van den godsdienst (zie deswegens het hier achter volgend artijkel over den toeftand der Proteftanten.)

Het zevenëntwintigfte geeft aan de nietvereenigde Grieken de vergunning , om land en eigendom te verkrijgen, en om de openbaare ambten en bedieningen te mogen bekleeden.

Het agtëntwintigfte herftelt de graaffchappen van Ternes war, Torental en Krasfo in hun recht van zitting en ftemgeeving op den rijksdag.

Het negenëntwintigfte geeft aan de Jazygerf, Cumaniaanen en Heidukken het recht, om elk twee gemagtigden op den rijksdag te mogen Zenden. .

Het dertigfte maakt de fteden Temeswar,

The-