Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. xxix

Vergelyking van alk die verkortingen § 128 133

IV. Verkorting door de Proportionaal-Logarithmen, toegebragt aan N°. VI. van de geheele bereekening: namentlyk aan de bereekening van den waaren tydopTeneriffa.

§ 129- § ^o- • • 134

V. verkortinge toegebragt aan N9. Vlllvan

de bewerking: namentlyk van het bereekenen van den Uurhoek. § 131 — § 141. 137

eerste verkorting: § 131— § 132. I37

tweede verkorting: manier van

doüwes. § 133 — § I37. • I38

Verandering aan de manier van doüwes door steenstra toegebragt. §137— § 140.143

Aanmerking over de Uurhoek van eene Ster. § 140. . . . 145

VI. Be fluit. § 141. • • 146

IV deel. Over het bereekenen der Lengte in •eenige by zonder e gevallen, welke, in den eer ft en Jchyn, van den algemeenen reegel afwyken §142 — §208. . 147

I. Algemeene aanmerkingen over de gevallen welke plaats kunnen hebben: § 142— % 147.147

II. Hoe men te handelen hebbe wanneer de drie waarneemingen van hoogten en afftand niet gelyktydig kunnen gefchieden, maar door éênen éênigen waarneemer moeten gedaan worden § 147 — § 157. . 15*

Gro/i'

Sluiten