Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvi I N H O Ü D.

XIII. Bewys van de manier van douwes , om

den Uurhoek te bereekenen §332—336. bl.330

XIV. Bewys van de verandering door steenstra aan de manier van douwes toegebragt: § 336 — <» 339. . ö 333

XV. Bewys van den Reegel om den Uurhoek te vinden, welke in § 52 is aangeduid. § 339 — 342. . . 335

XVI. Bewys van den Reegel § 170gegeeven, §342. 33;

XVII. Bewys van de manier van douwes, om de hoogte eener Ster voor een bepaald Tyd /lip te bereekenen. § 343. . 330

XVIII. Bewys van het geen §190 gezegd is over den invloed van den Uurhoek op de hoogte der Sterren. § 344. . ^40

XIX- Bewys van eenige byzondere gevallen.

§ 345 ~ § 348. . . 342 XX. Bewys van het geen § 210gezegd'is over den voordeeligfien Tyd om hoogte te fchiet™. § 348. . . 345

XXL Bewys van het geen gezegd is § 219 en § 236. b. van den invloed der gemeete hoogte op den af/land. % 349. 345

XXIL Bewys van het geen § 236 gezegd is, over den invloed van de Hoogte der Zon op den Uurhoek. § 350 — § 351. 345

XXIII. Bewys van het geen % 243 gezegd is over den invloed -tan eene verandering van Breedte in den Uurhoek. § 352. ö 348

Aanhangsel. Over het vinden der Logarith-

men van Seconden in de gewoone Tafels. 350

toegift van Voorbeelden. . 3^

VER-

Sluiten