is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het bepaalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het mieten des Afftands zonder Hoogte. 191

S 189.

Maar bevindt men zich in omttandigheeden daar men de Lengte met zo veel naauwkeurigheid, als deeze methode toelaat, begeert te kennen; kan men zulks by herhaaü! g , eeven als in de manier om da Buitenmiddags Breedte volgends douwes te bereekenen, doen.

Men zal namentlyk de Lengte, door deeze bereekening § 186* gevonden, in plaats van de gegiste aanneemen: en dus voor den tyd op Teneriffa, die daar uit volgt, dc Declinatie der Zon, de Maans en Zons rechte opklimming, den Maans Uurhoek, de Maans Declinatie bereekenen, (zo als wy § 167, S 177» § 178) gedaan hebben: om dan daar uit zo wel de waare als de fchynbaare Zons en Maans hoogte op te maaken (§168, § 179 en § 18?.) welke men dan in de bsreekening van N<> V,§i8s. tot het vinden van den waaren afiland zal gebruiken.

Om te doen zien tot welke naauwkeurigheid men op die wyze kan geraaken, hebben wy de Maans waare hoogte, § 179 reeds gevonden, by herhaaling bereekend op deeze wyze.

De westelyke Lengte in tyd, is volgens de eerfte

bereekening § 186 * . 6 U 38'. 44» Tyd ain boord. ... 5 o. 19

dus Tyd op Teneriffa . li U. 39'. a«

10 Ik bereeken voordien tvd de rechte opklimming,en vind2°. 35'. 36" of

„ £'d- • • • • o U. 10.22« a<> De © rechte opklimming, en vind

dezelve. . . . ai. 37.44

Verfchil 2. 32. 38'

Tyd aan Boord. ... 5. o. 19

Verfchil, is de Uurhoek der Maan. Is! 27? 41^ of in graaden. . . . g6o. 55/ j5 $°Ik bereeken de Maans Declinatie voor dien tyd.

en vind dezelve 6°. 33'. 43". 40 Ik bereeken hier uit, en uit den Maans Uurhoek,

de Maans waare hoogte, en ik vind dezelve 530.

ïs • 23", het geen maar a'. 24-/. mee de waare

Maans