Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOÓRDERIGT.

drukt wier den, ïhdns, door de tusfchenkomst der heilryke ommekeer van zaaken in ons Vader-, land, heeft, opgehouden en der drukpers derzilver yryeii loop is weêrgégee'vén, zal hy vervolgens zyne denkbeelden vryer uiten, ruimer Ontwikkelen kunnen, dan hem tot hier toe in Aeeze gefprekken mogelyk was.

Draagen deeze gefprekken mede iets by tot het groote plan van God, dat men in deeze dttgen zo zichtbaar ziet doorJïraaien, de bevordering naamlyk van échte verlichting, waare deugd, en eene gezond gedachte vryheid en gelykheid , waar door de rechten van den mensch geëerbiedigd en in ft and gehouden worden, men zal zyne aangewende moeite ryklyk beloond achten.

i N-

Sluiten