Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 3

Het tweedragtsvuur, dat in 't ontbranden

Zoo vaek zijn eigen kracht vergeet, Worde uitgebluscht door d'offerhanden ,

Die uwe ziel de vrijheid deed , Heel 't waereldrond vereert uw poogen , Het menschdom vest op u zijne oogen

En 't menschdom vindt zijn grootheid weêr Uw' roem zal 't nageflacht vermelden, En de eiken Burgerkroon der helden Stort flaeven in den afgrond neêr. ——

De Vrijheid bloost, gevoelt heur waerde,

De dwingland moord zich zeiven dood , De Vrijheid, waer de Belg op ftaerde,

Stijgt uit den afgrond edel groot! De Belg, hoe diep ook neêr gezonken, Voelt nu zijn moed , zijn eer ontvonken ,

O Neerland! om uw heerlijk lot Dat nooit geen fchande uw heil bevlekke, Of Vrijheid met een waes beclekke,

De wraekt voegt u niet, maer voegt God! <

Geen

Sluiten