Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

VOORREDEN.

nutte daar door geftremd worden, het geen niet kan nalaaten op den geheelen welvaart der maatfchappy een' fchadelyken invloed te hebben. . By veelen doen de regten van den menfch alles af, zonder dat de regten van den burger by Iran in eenige aanmerking komen,

By my daarentegen doen de regten van den burger alles af, en de woorden de regten van den menfch en burger, betekenen by my niets meer en niet minder dan: regten van den menfch, die niet alleen menfch, maar ook te gelyk burger, en dus menfch en burger tevens is. Want het ftaat by my vaft, dat de menfch, als enkel menfch , dat is in den natuurftaat, eigentlyk niet kan gezegd worden regten te hebben, behalven die, welke hy met alle andere dieren gemeen heeft; naamelyk, het regt, om van alle de goederen en voordbrengfe. len der natuur, waar hy die vindt, tot zyn onderhoud gebruik te maaken; onafhanglykheid van alle anderen, het regt van zelf ver deediging tegen allen aanval en geweld, en diergelyken meer; en dat alle andere regten, welke aan den menfch pleegen toegekend te worden, niet anders zyn dan regten van den maatfchappye.

Jy

Sluiten