Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6, Droog de traanen van uwe oogen, Schoon gy zyt door 't gemis bewoogen Van zulk een' Held, hier opgevoed, Gefprooten uit oud Neêrlands bloed; Maar denk dat uit dien Stam nog leeven Waarvoor de Dwingelanden beeven: Den Held!... Waar ik my wende of keer', Ik vind, ik vind den Held niet meer.

Het aklig Graf heeft hem ontfangen. Ik eindig hier myn treurgezangen: Door ftille droefheid overmand ' Hang ik myn Cyther aan den wand. ö Hemel! wil, na veel gevaaren, Ons lieve Vaderland nog fpaaren. Den Held!... Waar ik my wende of keer', Ik vind, ik vind den Held niet meer.

Uit Hoogachting en Vricndfchap. InAmfterdam, «SJanuary, M. S.

I799-

Sluiten