is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Met zo veel genoegen de Beftierders van de Maatfchappy tot redding van Drenkelingen, in den Jaare 1793 , den tydkring van vyfcntwintig jaaren haarer oprichting en voortduuring met de uitgaave van het elfde ftukje der Gedenkfchriften beflooten; met niet mindere voldoening, welke het behoud van zo veele ongelukkigen alleen kan geeven, zetten zy hunne werkzaamheeden voort , terwyl zy wederom het volgend verflag, en een getal van eenhonderd yyfendertig] geredde gevallen gemeen maaken ; voor welke zy de Redders met gouden of zilveren Gedenkpenningen , ofte in geld, en kistjens met benodigde Inftrumenten , als zo veele premien, beloond en bekroond hebben.

De drie eerfte Jaaren van dit nieuw begonnen tydvak, 1793» 1794 en 1795 , hebben , betreklyk het huishoudelyke der Maatfchappy , en befpoediging der kunsthulpe , alleen de volgende byzonderheden opgeleeverd.

* 2 Na»