is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3io Hist.enGedenkschr. der Maatschapfï XL.

In Amjlerdam, den 4den September Ï797, is een vyf jaarig zoontje van Tennis Kersjen Kleun, dat aan een Werf op 't Bikkers Eiland , uit eenen boot in 't water gevallen , en naar verloop van een quartier uurs zonder teken van leven opgehaald was, weder byge. komen Jacob Elfenburg en Jan Cornelis Reus, benevens de Chirurgyns Andries Beetz, Claas de Ligt en Simon van Waart, hebben gezamentlyk deeze redding bewerkt.

Aan Jacob Elfenburg en Jan Cornelis Reus, is de halve premie toegeweezen , de andere helft is onder de Chirurgyns Andries Beetz, Claas de Ligt en Simon van Waart verdeeld, die elk eene zilvere Medaille en het overige' in geld ontvingen.

XLI,

Te Asfen, in het Landfchap Drente , op denken september 1797, wierdt het vierjaarig Zoontje van Gerrh Wever, dat door den Veerfchipper van Asfen op Meppel, uit de vaart tusfehen deeze twee plaatfen, zoq-

der