is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT REDDING VAN DRENKELINGEN. SI3

in eene zilvere Medaille en negenentwintig guldens.

XLV.

Te Ley den 3 op den 4<ten Oclober 1797, viel het Zoontje van C. van Tiel, geregts* dienaar van Rhynland, in het water. Jan Perlier , Adolf Cramma s Leenden van Polanen en Hendrik van Polanen, haalden het naar lang zoeken weder ops zonder eenig teeken van leven. In huis gebragt, ontkleedden, verwarmden en vreven zy hetzelve met Brandewyn, tot zy teken van leven befpeur? den. Een Apothecar herftelde het verder door een Braakmiddel en eene Aderlaating.

Jan Perlier, Adolf Cramma, Leenden en Hendrik van Polanen hebben gezamentlyk de Premie in geld ontvangen.

XL VI.

Te Tsfeljlein, op den 6den Oclober 1797, heeft Lambertus Murks timmermans knegt s het tienjaarig zoontje van Cornelis Voorend, Cornelis genaamd , van een turffchuit in 't water