is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT REDDING VAN DRENKELINGEN. 2I9>

De Heelmeester Carel van Dyk, is met de goude Medaille befchonken.

L.

Te fVeesp , den 17«Jen November 1797 , viel een perfoon, Gerrit Vhg genaamd, uit een vaartuig in de Vegt, en wierd 'er door den Hilverfumfchen Schipper P. Bosdam, met behulp van Philippus Molenhuizen en Gerrit Fokken, door middel van eenen haak, doch zonder teken van leven weder uitgehaald. De twee laatstgenoemden hebben hem in de Brandery van den Heer HL Schimmel wei derom doen bykomen.

Philippus Molenhuizen en Gerrit Fokken ontvingen elk eene zilvere Medaille en de rest in geld.

LI.

In Amjlerdam , op den i8«fen November 1797 , is een Meisje Catharina Huttenbroek, uit het water zonder t-enig levensteken opgehaald . en door den Chirurgyn D. C. Stoets weder bygebragt.

IV. Deel. P , D*