is toegevoegd aan uw favorieten.

Den christen-vriend, van het jaar 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7* >

M»r ach! waar is dit voor? waartoe die voltering? Vraa°t Gy dit nog myn Ziel? t Is voor uw; Doemelmg. *tls voor uw, Zonden fnood ,waar voor hy dus moet Lyden, En door dat Zoenbloed U; van d'Heliche ftra , bevryden Maarach ! wat hoorikdaar!! ...Ik hoor myn Heiland fprceken, Ach! Vader! Ach! - Vergeef... gaat hy verfchooning takken, Voor Beulen, Moordenaars Rot, voor tGevloekt Gelpuis, Die hem onwetend daar: nu klonken aan t Kruis, Waar heeft men groter Trouw? waargioterLiefd gevonden' Daar zig dlMMANuëi. 1 Laat ftrafïen voor myn Zonden Waar vond men groterLiefd' waar vond men immer blyk, Als 'k in myn Borg fpeur, die zig daar net gely> Een fnoode ftraffe liet; op dat door t goedig Lyden Hy my: vin Zonden-ichuld, en Hclfchen-ftraf bevryden Nu s mvn Heil volmaakt, nuhy; heelt door zyn Bloed Van Duivel, Dood en Hel, enHel-ftraf, my behoed, Nu ben ik gantsch gerust, nu kan my niets doen. beven, Wvihv myn Borg is! die my verwerft het Leven. Wy 5 ÏÏ door zyn Bloed! (den aller Engelen Koning) ^\Sft genaê,en gunsten daar doorbragt verfchomng. Wy hy my door zyn Bloed; door al die purpre plasten Van Zonden-fchuld en finett', daar van heeft rem gewasfen Nu vrees ft 7*16 geen Dood ,geen Duivels magtnogHelle, Ik ben nu vry gemaakt, geen Zond' kan my nu kwellen Wat breng ik uw voor dank, myn Losser myner fchuld , Ik U daS nu voortaan, ook als myn Koning huid Maar «iet uit eigen Kragt, alleen door uw Genade ■ Wanün U zelfs niets is, waar door ik koom te itade Mvf Onvermogen ; neen; 't moet alV door uw gewerkt, Waar dooi ik word bekwaam , en in U word gefterkt. E dan op 't'Feést, dat w' uw ter eere vieren: Mér Danktoon naderen, en uw met T ot v eraeren Fn Roemen U 6 Jezus! Vorst ! met Vreugde Halmen, En L dU heudyW Feest, uw' Liefd'en Min uitgalmen. r L onshSt Gerukt, uit d'Helfche Slaverny, S door uw Dierbaar Bloed! GekogthebtEeuwig Vry,

VV. L.

P.S. Den Brief getekent L. G..M. is «s wel gewaden ; wy zullen aan het billyk verzoek in gemelde Brief, tot Paakchen toe voldoen.