is toegevoegd aan uw favorieten.

Den christen-vriend, van het jaar 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 112 >

*vn Kruis, aan zyn doorboorde Voeten, mogt om gena2 WlI en en met den Moordenaar uitroepen : Hee£fÖ^G£te«* myner in Genade; zie my ïfn in de Kragt van uw Bloed. Ach ! dat gy nog op de7en dag op welke wy deze vermaning doen ,ed op welfe degKerk juist gedtgtenifi viert, van den voor uwe vnnrien Gel ruiste Chiustos, u naar de Waereld gekeert^SS naar Jezus wenden, en Hem mogt ïmeeken om Genade en Vergevmg. Hou op,om een wplhehaaaen te hebben aan de Zonden, welke uwen.

vril Aneit en een verbazent, een oneindig gevoel van GonfToJrn^ekost beeft. VUrid*^rJ^

S Hv "ZSn . ' ^reed door eene waarachtige BekeedatHy u Aeg-nc j ClIRIJTUS LydlQr

T1ng, in ^^JSJctS 't Geloof en in de Godz.tSeidvorY, on^de Verdienfte van zyne Verlatinge ,

8* ^btet«0hïn«en oen Toorn Gons voelt, en Uange Dwrt^Wgt. he£ gegebaant, tot Gods Liefde ^S^y^wKT'A hunnen Middelaar § en Genade, ^y eiKc ». nmken; zv weten Hy is Arra geworden om hu RJ*-« Jg*5&ydatHy is een verwond tot hunne ge^z'"gj yEeuwigen Zegen erlanVtoek f^den,^^f^^S^M gen zouden. vertrou • en j De Verlating

nuteSoïltotrW. wanneerGo«.

blymoedig met Jesus' i^^u^ aai

Prys en Eer zullen gekroond worden.

„ , vnor mv Gods Toorn draagt,

**p ^ ö M'BOBtASK ^°rcrmvyel.kting klaagt.