is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VYFTIENDE

FRAGMENT,

VAN DE OPRECHTHEID EN GE? VEINSDHEID»

Ijvene der gemeenste en krachtïgfte te* tL genwerpingen tegen de zekerheid derGelaat- of Wezenkunde , is der menfchen algemeene en zeer hooggaande konst der veinzinge. Wy zullen zeer veel gewonnen hebben , wanneer wy deeze tegenwerping bondig zullen konnen beantwoorden.

Men zegt; „ de menfchen geeven zich „ alle te bedenken zynde moeite , om „ wyzer , beter , oprechter te fchynen , „ dan zy inderdaad zyn: zy ftudeeren ï, op eene vertooning van gelaat , toon

en gebaarden van eene meest - doorftee„ kende oprechtheid: en deeze konst 3, gelukt hun: zy konnen liegen en beM 5 „ drie.