is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O F WEZEN KUND E. iCj

welk een onafmeetelyke rykdom van trekken der laagfle laagheid, der walgelykfte gemeenheid , der belachlykfte belachlykheid, en der onmenschlykfle ondeugden.

Van Gerard Douw , het karakter van 't

Jan Hagel , aangezigten van bedriegers,

trekken van oplettenheid. Te Dus/èldorp is van hem een Kwakzalver , uit wiens tronie, en uit die van zyne toehoorders , zeer veele phyfiognomifche linien in het afgetrokkene zouden op te maaken zyn.

Van Wilkenboon . zeer juiste uitdrukkingen van befpottinge.

Van Spranger alle foorten van geweldige' hartstogten.

Van Callot , allerley flach van bedelaars — fchelmen — en fcherprechters - Phyfiognomien. Het laagfle van deezen aart mede van H. Bath.

Van H. Goltz en Albert Durer — alle foorten van boertige , laage , gemecne , burgerlyke , flaaffche , onbefchofte aangezigten en aangezigts- trekken.

In M. Vos cn in Lucas van Leyden en Sebastiaan Brand, dit alles en nog meer ! veele trekken en aangezigten vol van edele kracht en waarlyk Apostolifche grootheid.

Van Rembrand alle hartstogten van

her fmaaklooste gemeene volk.

L 4 Van