is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter der handschriften. 6?

leenlyk de konst fnydt weg en lapt aan. De onbereikbaarheid der natuur blyft altyd wegens haare gantschheid en homogeniteit! Zy zet niets aan ; zy fchept alles uit eenen;

beeldt uit eenen. • De hand uit den

arm en met den arm — de vingers uit beiden en met beiden . . . De openbaarde, de nietgevoeldfte waarheid . . . Grondflag wederom aller phyfiognomie . . . Zegel der albeduidendheid van alle de deelen des men-

fchelyken ligchaams Zegel der groote,

niet erkende , eerst voor eene volgende eeuw

weggelegde waarheid „ dat uit een

„ gezond lid, uit een richtig ftuk des om„ treks op het gantfche ligchaam, gevolg„ lyk op het gantfche karakter beftooten kan „ worden." Dat is voor my waarheid, gelyk myn aanweezen. Het zal waarheid blyven , zo lang de natuur natuur blyft. . . . Inwendige gantschheid is de ftempel der geheele natuur. Gelyk de geheele natuur het fchaduwbeeld des oneindigen eeuwigen oor-

fpronglyken Geestes is zo alle Voort-

brengfels der natuur dezelve fchaduw¬

beelden op oneindig menigvuldige wyze verkleind , geverfd, en gefchaduwd. En gelyk 'er flechts eene gelykfoortige doorfneede , niet meer ongelykfoortige doorfneeden zyn -— van — eenen cirkel , en uit iedere doorfheeE 2 de