is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

KARAKTER

de de geheele cirkel gevonden kan worden ,

zo kan in ieder fchepfel de Schepper «

uit ieder voortbrengfel der natuur de natuur,

— uit ieder deel , iedere doorfneede des

voortbrengfels het geheele voortbrengfel gevonden worden.

Gelyk met het menfchelyk ligchaam; zo ook met de hartstochten , en het karakter der menfchen. Alle zogenaamde drif¬

ten , vatbaarheden , neigingen, hartstochten,

handelingen iedere van iedere onder-

fcheiden , en iedere aan iedere gelykvormig, geene tegen de andere ftrydig , alle te famengezwooren ; een komplot, het getrouwfte , dat 'er uittedenken is ! De uitingen en gewrochten daarvan kunnen contrasteeren ; kunnen veelligt nevens elkander te gelyk niet belhan; maar de bron deezer uitingen in den grond Hechts eene en dezelve.

Zonder dit verder te ontwikkelen, of te bewyzen ; zal ik nu wel vsrder mo¬

gen gaan , en zonder bekommernis voor eenen tegenfpreeker flaande houden :

Dat alle ligchaamelyke beweegingen des menfchen zich naar zyn temperament cn zyn karakter modificeeren ; dat iedere beweeging des verltandigen anders is, dan dezelve beweeging des onverftandigen ; dat de Cholerieke anders treedt, en zich gedraagt, dan

de