Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

BYLAAGEN.

P.

Ook in de tiende kopy naar Raphaël blyft, indien ik zo fpreeken mag , nog Raphaëlismus overig. Eenvoudigheid en waardigheid is over alle zyne voortbrengfels uitgegooten. Eene eenvoudigheid , welke dikwyls na aan zwakheid of leedigheid fchynt te grenzen, en zich nogthans (leeds door een bezwaarlyk te beflemmend — Ik weet niet wat — van zwakheid en leedigheid onderfcheidt.

Het bewys daarvan ligt in de tegenover-

flaande afbeelding. Zy is vol onfchuld,

reinheid , louterheid, waarheid. Ik mogt wel van haar zeggen : zy is goedertieren ; zy is niet afgunftig; , zy wordt niet verbitterd; zy handelt niet ligtvaardig; zy is niet opgeblaazen ; zy handelt niet ongefchiktlyk; — zy verblydt zich niet in de ongerechtigheid; maar zy verblydt zich in de waarheid; zy bedekt alle dingen ; zy gelooft alle dingen ; zy hoopt alle dingen; 'zy verdraagt alle dingen.

'2:

Sluiten