Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

BYLAAGEN.

Een braaf, getrouw, rechtfchapen , van alle gemaaktheid afkeerig aangezigt, welk gaarn leeringen aanneemt, en ras vatbaar wordt en

bekwaam om leeringen te geeven; be-

flemd is, om eene welberadene wakkere huismoeder te worden, juist zo veel effen vernuft heeft, als noodig is, om io eenen kleinen kreits gelukkig te zyn en gelukkig te maaken.

R.

Sluiten