Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 35

zen wcldaadigen Schepper zijn vastgefteld, om den deugdzamen te verfterken in deze wereld der beproeving. Deze zijn verheven voorrechten: voor welke andere aardfche goederen of vertroostingen zal een wijs man die willen verruilen?

496. Verders verdient aangemerkt te worden, dat alle menschlijke deugd zeer onvolmaakt is 5 en de beste mensch op aarde naauwlijks kan gezegd worden éénen dag door te brengen, zonder de Godlijke wet, met gedachten, woorden, of daaden te overtreden. Daar zijn naauwlijks eenige menschlijke handelingen, hoe deugdzaam zij voor het overige mogen fchijnen, en hoe verdienftelijk zij voor het overige mogen zijn, ten aanzien van onze mede? menfchen, van welken de daader, indien hij een man van verffcand en gevoel is, niet gereedlijk zal erkennen, dat zij, in het oog van den Schepper, moeten voorkom men, als bezoedeld met onvolmaaktheid; en dat wij altijd reden hebben, om met ootmoed en vernedering te bidden , dat God ons, het geen verkeerd of gebrekig is, wil vergeven, zelfs in .onze beste pogingen. Wij allen weten, dat misdadige

II. Deel, C ge*

Sluiten