is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ6 Grondbeginzekn

tuigd is, en ernftig overweegt, dat hij de geheele natuur beihmrt, en dat er zonder zijne toelating niets gebeuren kan. Doch het zou een eindeloos werk zijn, indien ik alle de verfcheidenheden der Bijgelovigheid wilde optellen. De gefchiedenis der menfchen levert er maar al te veel voorbeelden van op. Dat dit dan onze zorge zij, dat wij onze harten verfterken, door een ftandvastig geloof in den éénen waaren God, en dat wij dat nederig en blijmoedig vertrouwen aankweeken, hetwelk volmaakt beftaanbaar is met godvruchtige werken, welk ontftaat uit de onderwerping aan zijnen wil, en dat zich verzekerd houdt dat alle zijne fchikkingen wijs en goed zijn. ö

549- Geestdrijverij (Euthuftasme), wanneer dit woord betekent, geip het dikwijls doet, eene verheffing van het hart eene krachtige drift der verbeelding 0f fterkte van verkleefdheid, kan niet alleen onfchuldig, maar zelfs prijswaardig zijn: zelden is ooit eene groote onderneming zonder dezelve ten uitvoer gebracht. Doch de geestdrijverij (Euthuficisme) die wij bier befchouwen, als fchadelijk voor de

gods-