is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f io

Gr endbeginzelen

om misdaadig te worden door overdrevenheid, of door op eenige andere wijze ver keerd te wezen. Een al te fcherp gevoel van ongelijk, meer verftoord te wezen dan men behoort te zijn, is een misbruik der gevoeligheid, dikwijls ontftaande uit hoogmoed, in welk geval zij heel berispe* lijk is: wanneer zij, gelijk fomtijds gebeurt, ontftaat uit eene bijzondere aandoenlijkheid der zenuwen, of misfchien het uitwerkzel is van Hechte gezondheid, of van rampfpoed , is zij min berispelijk • evenwel behoort men er tegen op zijne hoede te zijn, om dat zij aan anderen Imart Veroorzaakt, en iemand voor zich zeiven ongelukkig maakt. Een fnood misbruik der gevoeligheid is wraak; welke, gelijk reeds aangetoond is, indien zij al! gemeen werdt uitgeoefend, eene eindeloze verwarring zou aanrichten, zonder, ten minften in eene befchaafde Maatfehappij., aan een eenig goed oogmerk te beantwoorden. Andere misbruiken der gevoeligheid zijn , oplopendheid, en korzelheid, die wij , ook reeds behandeld hebben (zie $. 364.) Onder de Leerredenen van Bisfchop But¬

ler