is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 233

laat ons herdenken, dat, niet veele jaaren geleden, eene arme Negerflavin in Jamaika eenige Dichtftukken in de Engelfche taal heeft gefchreven, welke in 't licht zijn gegeven, en die men algemeen erkend heeft, dat aanmerklijke verdienften hadden. C)

644. Ik was ééns, omtrent twintig jaren geleden, over dit onderwerp in gefprek met een' zeer uitmuntend Naturalist., die beweerde, dat de Negers van een laager foort zijn dan het mehfchlijke; waar van hij onder anderen deze reden gaf, dat niet één van hun ooit onderfcheiden hadt leeren fpreken. Het was gemaklijk te antwoorden, gelijk ik deed, dat zulken van hun, die tot manlijken ouderdom gekomen waren, voor dat zij met ons volk verkeerden, bij mooglijkheid, geene goede Engelfche uitfpraak konden bekomen, welke moeite men ook wilde doen, om ze hun te leeren ; omdat

hun-

(*) Zie over dit onderwerp zeer fcherpzinnige en echte aanmerkingen in de Brieven over de flavernij, door mijnen welmeenenden, oprechten, en geleerden vriend Mr. Dicssoa.

P 5