is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 443 met betrekking tot den adel, als in eene democratie met betrekking tot het vb k. Indien de heerschzucht onder de Edelen de overhand krijgt, zal de Regeeringsvorm veranderen, gelijk zij te Rome deedt bü het afnemen der Republiek. Aristocratie is zoo veel billijker, hoe nader zi3 komt aan de Democratie; en zoo veel meer bedorven, hoe meer zij tot Oligarchie nadert Zij is voor het vernuft en de beoefening der fraaie kunsten gunstiger dan de Democratie. Zij is aan meer ongemakken onderhevig door de hevigheid der partijzucht; welke den Confularen ftaat te Rome, fnoedig in deszelfs begin, zou omgekeerd hebben, indien zulks niet belet was door het voorrecht, het welk de Senaat hadt, om in geval van groot publiek gevaar, eenen Dictator te kiezen, wiens magt, voor zekeren bepaalden tijd, gemeenlijk voor zes maanden, boven de wetten was. Aan dit Despotiek beginzel, en aan de AugMén (Wichelarijen) en eenige andere bijgelovigheden, is de Romeinfche Republiek haare duurzaamheid meer verfchuldigd geweest, dan aan de wijsheid van haare Staats--inrichting; en nogthans kan men

naauw-