is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 445

men hem voor tien jaaren bande, bij eene ftemming, niet van de meerderheid der burgeren, maar van 6oco, die nog geen derde gedeelte bedroegen : Dit heete Ostracismus van de leijen of fchelpen (Ortrata), op welken zij, bij die gelegenheid, gewoon waren, hunne ftemmen te fchrijven. Te Rome hadden de laager rangen des volks ongelooflijke onderdrukking van de hooger te lijden. In de laater tijden van het Gemeenebest, en zelfs niet lang na den aanvang van hetzelve, waren de Romeinen , van rang en rijkdom, ten minften veelen van hen, onmatig aan het geld verkleefd, en onbarmhartig wreed in de behandeling dier fchuldenaren, welke niet in ftaat waren, om te betaalen; die zij dikwijls ftraf. tenmet geesfeling en.flavernij, en zelfs fomtijds met den dood.

798. Eene Republiek kan niet met vlugheid of geheimhouding handelen; om dat er veele lieden moeten geraadpleegd worden , vo'or dat zij eenigzins werken kan. In de hedendaagfche tijden, derhalven, nu de drukkudfhn fcheepvaart eene fchielijkcn omloop van verftandhouding bevorderd hebben, worftelde eenRepublikeinfche

Staat,