is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 Grondbèginzelen

vrijë Monarchie) zoo is het ge-

fchreeuw, ,, waaröm zou mijn medemensch „ mij voorgaan, en Lord heeten, terwijl „ ik enkel Sir, of eenvouwig Thomas ,, ben?" niet edelmoedig; maar een kribbige verwaandheid van eene afgunftige en laage ziel; qui fiupet in tiiulis et imaginibus ; die, in plaats van deze onderfcheidingen te verachten, gelijk hij voorwendt, toont, dat hij ze bewondert en onmatig waardeert.

8co. Ik heb hedendaagfche Republikei- * nen hooren pocchen van het geluk van Rome onder zijne Confuls, en van Engeland onder Olivier Kromwell. Maar het is wel bekend, dat de Romeinfche Republick in 't algemeen eene woelige en onrustige regeering was, en dat zij haar inflandhouding, (gelijk reeds aangemerkt is,) verfchuldigd was aan een Despotiek beginzel, hetwelk gelukkig in haare Conftitutie was ingevlochten. Eveneens is het ook bekend, dat Engeland, in dien tusfchentijd tusfchen den dood van Ka rel den Eerften en de herftelling van zijnen zoon , zijnen voorfpoed verfchuldigd is, niet aan de vrijheid van zijne Regeeringsvorm , maar aan twee andere verfchillende

oor-