Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 Grondbèginzelen

groot Jitrij geroepen te worden. Indien hunne uitfpraak Heilig is, worden zij gezegd iet ten zijnen laste te vinden; en hij moet in tegenwoordigheid van twaalf perfonen te recht gefield worden, die zijn gelijken zijn , en tegen wier oordeel of onpartijdigheid hij geene genoegzame uitzondering kan maken; want, indien hij dit kan doen, worden deze door hem verworpen perfonen voorbijgegaan, en andere Jurifs aangcfleld: en in alle gevallen kim hij tot een zeker getal toe verwerpen, zonder eenige reden te geven.

854. Deze twaalf perfonen heeten, in tegenftelling der anderen, de Pefiij of kleine Jurij: en hun werk is hetzelfde als dat der Jurij van vijftien in Schotland. Zij letten op het onderzoek der bewijzen, en hooren het pleiten voor en tegen den gevangenen onder den blooten hemel; en volgends hunne uitfpraak , het zij zij den gevangen al of niet fchuldig vinden, moet de Richter of Richters, die in dit rechtsgeding voorzit, hem veröordeelen of vrij laten, zoo dat de Jurij de wezenlijke en in de daad eenigfle richters zijn over de fchuld pf onfchuld van den gevangen. Ook kunnen

Sluiten