Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 519

nen deze Jurij, door te lang aan te blijven, nooit eenen onbehoorlijker! invloed verkrijgen, om dat bet geen aanblijvend ligchaam is; wordende zij van tijd tot tijd verkozen, volgends zekere wettelijke formaliteiten, uit de meest aanzienlijken van het volk. En dus wordt het ontzachlijkfte deel der recht-oefenende magt, die meen ik, welke flraffen uitdeelt, meestal onzichtbaar; en niemand kan reden hebben, om het lijfflraflijke recht van zijn vaderland te vreezen, zoo lang hij zijnen pligt doet. — Daarenboven, onderflellende, dat de Jurij overhaast veröordeelen, het welk buiten twijfel plaats kan hebben, wordt aan den veroordeelden perfoon tijd vergund, om de zaak aan den Koning voor te dragen; die de ftraf verzachten kan, bij voorbeeld van den dood in een bannisfement; die het vonnis der wet kan uitftellen, dat is, opfchorten , voor een langer of korter tijd; of die een volledig en vrij pardon kan fchenken. Het is niet gemaklijk, ik geloof zelfs niet mooglijk, zich eene Conftitutie van zaken te verbeelden, welke, zonder gevaar voor het publiek, krachtdadiger het ontzachlijkfte gedeelte K k 4 der

Sluiten