Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-20 Grondbèginzelen

der recht-oefenende magt van zijne verfchrikkingen kan berooven.

855. In Engeland, moet de Peftij jurij in derzelver uitfpraak eenpaarig zijn; en indien één van hun kwam te overlijden voor dat zij het ééns waren, zou de gevangen ontflagen wezen. In Schotland wordt de uitfpraak der Jurij van vijftien bepaald door de meerderheid van ftemmen. In Eiu geland worden Jurïfs aangenomen zoo wel in Civiele, als in Crimineele, zaken; het welk een heel groot voordeel is in het burgerbeftuur van dat land. In Schotland worden zij niet gebruikt in Civiele zaken, uitgezonderd in het Hof van den exche* quer, het welk naar de Engelfche vorm. is ingericht, en dat uitfpraak doet in zaken, betreffende de publieke inkomften. In Schotland, hebben wij geen groot Jurij, het welk een ander, en heel groot, ge. brek in onze Conftitutie is: of onze lijfftrailijke befchuldigden al of niet te recht zullen gefteld worden, hangt grootendeels, ten minften voor het meeste gedeelte, af van den Lord Advocaat, dat is, van den perfoon, die in 's Konings naam de misdaadigers befchuldigt. Het is zeker over-

een-

Sluiten