Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 Grondbeginselen'

iigd, om heel goede reden; en bijzonder uit dit menschlievend en wijs beginzel, dat het beter is, dat veele fchuldigen de ftraf ontkomen , dan dat één onfchuldig perfoon lijdt. Ook wordt in Brittanje, de doodftraf in de meeste gevallen, ik mag wel zeggen in alle, voltrokken met zoo weinig fmart als mooglijk is voor den ongelukkigen lijder. Het is waar, dat, in ftrafoefeningen wegens hoog verraad, de ligchamen der misdaadigers fommige mishandelingen ondergaan, welke het niet onvoegzaam zijn zou af te fchaffen: maar ftrafoefeningen wegens hoog verraad zijn heel zeldzaam; en deze mishandelingen vinden geene plaats, voor dat het ligchaam gevoelloos is. Wreedheid en pijnbank zijn werktuigen van willekeurige magt. Derzelver doel is, den onderdaan fchrik aan te jagen; en zij ontftaan altijd uit vreeze in den Souverein; ook ergeren zij de menschlijkheid, en maken de regeering haatlijk bij het volk, zonder aan eenig goed eindoogmerk te beantwoorden.

EINDE.

Sluiten