Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P Gróndbeginzeien

der zeevaart gebruikt, dat is, die figuurlijk de woorden van zijn beroep op zaken toepast, die er geheel van verfchillen.

877. Ten Iaatfteil: Tropen en Figuuren maken dikwijls, door toefpeling op voorwerpen der uitwendige zinnen, klaar, het geen anderszins min klaar zon wezen, eh geven fomtijds een' grooten nadruk aan bijzondere uitdrukkingen. De volgende gemeenzame fpreekwijzen, en foortgelijken, zijn, om deze reden, zeer krachtig: verhard in godloosheid; ontvlamd in toorn, verjiomd door verbaasdheid; wentelende in zinlijkheid; een wang gloeijetide van fchaamte enz. Doch, men merke öp, dat deze figuuren, alhoewel zij iterk eh fraai kunnen zijn, niet altijd gebruikt dienen te worden; alzoo zeer veelen van dezelven reden geven, om te vermoeden, dat dè fchrijver of fpreker zich toelegt en pijnigt, om aan zijne taal meer kracht te geven, dan nodig is. Alles moet in een opftelvoorkomen, gemaklijk en ligt te wezen , gelijk de verrichtingen van een fterk mensch: geweldige pogingen zijn op zich zeiven belagchlijk, gelijk wanneer een zwak man iet dreigt, het geen boven zij re

kracht-

Sluiten