is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 Grondbeginselen

zoo wel als veele Oden van Akenside, alhoewel deze Dichter fomtijds Pindarus navolgt. 3) De Anacrióntifche Ode, waarfchijnlijk uitgevonden door Anacreön, is nog eenvouwiger dan de Horatidanfche; Anacreon zelve is de eenige fchrijver die er in uitmunt: door hunne pogingen , om hem na te volgen, hebben Ambrose Philips en fommige anderen zichzelven belagchlijk gemaakt. 4) Defcriptive Ode, welke de fchoonheden der natuur befchrijft. De twee fraaifte voorbeelden zijn de Alle. gro en Penfierofo van Miltos; welke bij uitnemendheid harmonisch en fchoon zijn. 5) De Zang; een kort opftel, verzeld met muzijk, welke niet zoo zeer eene gefchiedenis verhaalt, of poëtifche beelden vertoont, als wel zekere menschiijke hartstochten uitdrukt, bij voorbeeld, blijdfchap, droefheid, liefde enz. Daar zijn er eene menigte van in alle taaien. 6) Het Herders Ballet, naauw verbonden met het voorgaande, maar dat meer bijzonder betrekking heeft tot gebeurenisfen en hartstochten van het landleven. Van dit foort is Shen^tone's Ballad in vier deelen, en Rowe's Despairing befide a clear ftream.

Ten