is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23° Grondbeginselen

ke het zelve noodzaaklijk waar maken; ook is dit, hoewel een volmaakter of eenvouwiger foort van bewijs, niet overtuigender dan het ander; het welk men noemt, Indirect, Apagogisch, of dacens ad ab/urdum, en het welk plaats heeft, wanneer wij, door te onderftellen, dat eene opgegeven propofitie valsch is, noodzaaklijk tot ongerijmdheid gebracht worden. Nu moet dat waar zijn, het geen wij zonder ongerijmdheid niet kunnen onderftellen valsch te zijn. En dien volgends zijn beide deze foorten vah betoog even goed, als even gelijk eene volftrekte zekerheid voortbrengende.

ion. Alle Mathematisch bewijs is gegrond op axiomata, of zelf - klaarblijklijke grondbeginzels, het tegendeel van welken onverftaanbaar is. En dit foort van bewijs fchijnt bijzonder te zijn aan de wetenfchappen, welke van hoegrootheid en getal handelen; en gevolglijk kan men de Mathematifche betoogtrand in geene andere wetenfchap verwachten. Want in andere wetenfchappen, ten minften in veelen van dezelven, is waarheiden derzelver tegendeel even verftaanbaar. Dat Jvlivs

C&-