is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ier zedelijke Wetenfchappen. 231

Caesar een natuurlijken dood geftorven is, kan men zoo gemaklijk begrijpen, als dat hij op het Raadhuis vermoord is. Ik voel een hard ligchaam, ik voel geert hard ligchaam, ik zie eene witte kleur, ik zie geen witte kleur, dit alles is even verftaanbaar, en echter kan flechts één van beiden waar zijn, naar mate van de omftandigheden. Wij kunnen verftaan, dat de Zon, na tegen den nacht ondergegaan te zijn, nooit weder fchijnen zal, of dat eenig bijzonder mensch nooit fterven zal. En evenwel befchouwen wij den dood, als die onvermij dlijk alle menfchen moet gebeuren, en het opgaan van de zon 'smorgens als zoo zeker, dat geen redelijk fchepzel er aan twijfelen kan. Alhoewel derhalven het Mathematisch bewijs te vinden is in de mathematifche wetenfchappen alleen, kan echter voldoend bewijs gevonden worden in alle andere wetenfchappen: en wordt daaglijk gevonden in alle deelen van kennis, die^ den naam van wetenfchap verdient.

ioï2. De Geometrie is gedeeltlijk eene hypothetifche wetenfchap. Zij zegt niet, dat er in de natuur geömetrifche lijnen» P 4 hoe-