Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

Grondbeginzelen

Wij gebruiken dit woord in den eeriten zin, wanneer wij zeggen, ik voel warmte; want niemand verbeeldt zich, dat het vuur hitte of warmte voelt, of in 't geheel iet gevoelt; in den laatften zin gebruiken wij het woord, wanneer wij zeggen, daar is hitte of warmte in het vuur; want niemand verbeeldt zich , dat er in het menschlijk ligchaam iet is, dat lood kan doen

fmelten, of een pot kan doen kooken.

Terwijl het woord pijn eene gewaarwording alleen betekent, en nooit eene lig. chaamlijke eigenfchap; en gevolglijk, hij, die zegt, daar is pijn in 't vuur, overtreedt de wetten der taal, en fpreekt in de daad onzin. Het was, door niet op de juiste betekenis der woorden te letten, dat de Wijsgeeren, van welken ik fpreek, tot de ongerijmdheid opgeleid zijn van te beweeren, en gelijk zij dachten, te bewijzen , dat de tweede eigenfchappen der ligchamen alleen beftaan als denkbeelden, of perceptiën, in de ziel, die ze ontwaar wordt.

ioi<5. Dit als bewezen onderftellende van de tweede eigenfchappen, heeft Berkele y, met gelijken moed en gelijk voordeel,

(

Sluiten