Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,i4 GENEESKUNDIGE

aam ten wege bragt ;ook liet ik nu en dan eenige fchokjes , van het aangezicht, door de armen ei* handen laaten gaan , enby de toppen der vingeren doen uitpasfeeren: het eene en andere ftelde haar in ftaat om, op den 10 April , de naald optevatten , en met naaijen een aanvang te «ïaaken: ik liet de fchokjes voords ook door de voeten gaan , aan het hoofd beginnende , z» dat de richting van den fehok , vandaar ter beenen uitging.

Den n. April, was zy reeds zeventien maal geëlectxifeerd, en de beweeging des monds byna herfteld, de tong geheel ftil , en het hoofd zonder eenige dc minfte tegenwillige beweeging. De moeder verhaalde my , dat de beenen erger werden , en inderdaad , zy kon zo goed niet gaan: ik electrifeerde , om gemelde reden, de beenen en voeten ,opzetlyk, met drie honderd van die kleine fchokjes ; honderd van de fpieren der kaaken tot door de voeten, en honderd vyftig van de kaaken tot door de armen, dus zeven honderd In getal, waarmede ik twaalf dagen aanhield, met zeer goed gevolg.

Den 24. April, was zy van alle toevallen herfteld , dan zy klaagde dat haare beenen nog waggelden als zy ging; derhalven nam ik myn toevlucht , om de beenen te herftellen , to^

Sluiten