Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT. 333

eerften conduftor, en den 7July, gaf ik honderd fchokken , met vyftig duimen bekleed glas; den 8 dito, gaf ik tagtig fchokken , met zeventig duimen bekleed glas; den9dito,zestig fchokken , met honderd duimen bekleed glas; den 10 dito , veertig fchokken , met honderd en vyf-en-twintig duimen bekleed glas ; den i3 dito, twintig fchokken, met honderd en vier-en-veertig duimen bekleed glas; den 14 dito, weder twintig fchokken, en ook met honderd en vier-en-veertig duimen bekleed glas : alle deeze fchokken gaf ik hem wel door de armen, maar zodanig , dat dezelven niet door de borst gingen , gelyk dit anders in het gewoone fchokkengeeven plaatsheeft: ik ftelde een voordleider op den fchouder , en een op de hand of vingers; anders zouden deeze fchokken, voor hem onverdraagelyk geweest zyn.

Zyne beeving bleef, na alle onze poogingen, zonder aanmerkelyke vermindering aanhouden, en ik zag , dat alle verdere moeite vruchtloos' zoude aangewend worden ; waarom ik hem verklaarde , dat de eleftriciteit hem niet zoude helpen: hy was in \ geheel agt-en-dertigmaal geëleftrifeerd.

Sluiten