Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 GENEESKUNDIGE

VEERTIGSTE PROEF NEEM ING.

Jf*n vonken berg , een jongman , van dric-en-twintig jaaren, bleef, door een fchrik, die hem voor drie jaaren getroffen had , behebt met toevallen van zenuwziekte , welke hem federt , onverhoeds , zonder eenig voorgevoel, nu cn dan overkwamen : in het toeval, handelde hy zelden met overleg , cn kon niet beter vcrgcleeken worden , als by iemand die flaauw is , en met tusfehenpoozen zenuwtrekkingen krygt; iets , waaraan de mannen minder dan de vrouwen onderhevig zyn : hy was mager, en teder van zenuwgeftel, Hgtlyk aangedaan en verlegen, en had een beroep dat hem niet voegde, zynde naamlyk, Trommelflaager by de Burgery, waardoor hy veelal met menfchen van zynen aart verfchillende, verkceren, cn daarenboven dikwyls 's nachts waaken moest, 't welk hy altoos ondervond, dat hem nadeelig was , alzo hy dan den volgenden dag, geduurig zenuwtrekkingen had : zwaare verïnoeijingen des geests , deeden hem zo wel aan, als vermoeijingen des lichaams: by voor-

Sluiten