is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige electriciteit.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ELECTRICITEIT 5

voudig paralyfis zynde , misfchien hooger in den arm moest gezocht worden: ik ele&rifeerde derhalven den duim nu van boven, en plaatste , by tusfchenpoozen , dan de beide geleiders te gelyk, op denzelven, en dan flechts één derzelven, al hooger en hooger,zo dat ik de fchukjes ook door den geheelen arm bragt: ik deelde het verlamde lid, langs den exten/br, 'van boven naar beneden, doorgaands 200, en van den arm af naar beneden , 100 fchokjes mede, die nu en dan wel eens een weinig grooter waren , dan op andere tyden.

Na dat ik vyf of zes maaien, de Lyderes op deeze wyze geëlectrifeerd had, temerkten wy, als de duim in de muis van de hand lag , een ongemeen klein beginfel van beweeging s dit was een guuftig vooruitzicht; zeker Heel. meester, één myuer goede vrienden, had bevoorens tegen de Lyderes gezegd: Ik verbeur twintig ducaaten aan de armen, als die duim door de e/eSiriciieit geneezen no/dt, waarom ik haar, toen wy gemelde beweeging ontdekten, herinnerde dat zy, by voorraad, die twintig ducaa ten , ten behoeve der armen , in bellag moest gaan houden.

Deeze beweeging, hoe gering ook , bevestigde in my het vermoeden , dat de ongetteldA 3