is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige electriciteit.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT. 7

nuary 1786, kreeg de Lyderes, op eenen fel kouden dag, dit zelfde gebrek aan haar' duim weder: zeer koud geworden zynde, warmde zy haare vingers te overhaaftig by het vuur; oogenbliklyk daarna was de duim paralytisch, en viel in de muis van de hand, als te vooren: van den 23 February, tot den 1 Maart, wendden wy de eleclriciteit op de bovengemelde wyze andermaal aan, doch zonder eenig nuttig gevolg: door overvloed van noodige bezigheden verhinderd, ftelde ik de verdere proeven agt dagen uit, maar de Lyderes, toen zeer bevreesd voor de eleftriciteit geworden zynde, wilde niet weder tot dezelve overgaan; waar door dit uitftel tot den 9 Mei duurde, wanneer wy tien achteréénvolgende dagen , en vervolgends nog vierdagen, éénmaal daags, den duim electrifeerden; doch alles vruchtloos; waarom de Lyderes van de eleftriciteit afftapfe: in twee of drie opzichten fcheen de ongefteldheid van den duim" nu niet volkomen aan de voorige ongefteldheid gelyk te zyn: voor eerst bleef dezelve nu geen oogenblik ftaan , indien hy terug geduwd werd; ten anderen zwol de hand, na het eleftrifeeren, vry fterk op; en eindelyk was de paralytifche ongefteldheid nu door koude veroorzaakt.

A 4