is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige electriciteit.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT. ?

TWEEDE PROEFJNEEMING.

Juffrouw catharina ecbertz, byna 40 jaaren oud, werd, in de maand December, 1702, getroffen door een zwaaren fchrik, die eene parahtifche ongefteldheid aan de linkerzyde van haar lichaam naliet, na dat het zelve, by den eerften aanval, geheel in die ongefteldheid fcheen te deelen : zy ondervond, by eeü volftrekt onvermogen , om iets,zelfs van eene tafel, te kunnen opneemen , een aanmerkelyk verlies van gevoel, doch als ik haar met een fpeld ftak, werd zy zulks gewaar: zy ginggefereklyk.

Deeze Lyderes kwam, toen haar zieklyke toeftand , ook het gevolg van dien fchrik, wat herfteld was, op den 16 Maart, 1783» DV my, om geëleftrifeerd te worden: ik plaatste haar eenige dagen in het eleftrike bad; trok nu en dan een vonk, en zy werd dus, zonder aandoening, nieuwsgierig en verlangende , om, indien eene fterkere eleftrifeering noodig ware, die ook te ondergaan.

Ik eleftrifeerde haar om des verlooren gevoeis A 5