Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 GENEESKUNDIGE

iriers van hem gehoord, als dac hy volkomen welvaarende bleef.

AGTTIENDE PROEFNEEMING»

A nthony masthout, cud omtrent60 jaaren, en by my komende, op voorflel van iemand die de nuttige uitwerking der electriciteit op fommige lyders gezien had, was bezocht met em verlamde linker hand, die by de eerfte geleding beweegeloos nederhing; terwyl zyne vingers, binnenwaards gebogen, ftyf ftÜR. den.

De oorzaak van dit ongeluk was deeze: in het midden van de maand Mei 1785, kreeo hy, terwyl' hy op zyn ftoel zat, vaak, en lag op een anderen ftoel, naast den eerften ftaande, zyn hoofd neder, zyn' arn, onder het hoofd plaatfende, zo dat de hand by de eerfte geleding, over den kant van den ftoei heen hing, terwyl de arm door het hoofd gedrukt werd: de aanhoudende drukking was derhalven de waarfchynelyke oorzaak van dit ongeval.

Elk die zig op' de eene of andere ongepaste

Sluiten